Dây điện cadivi 6.0 giá bao nhiêu?

Bảng giá dây điện cadivi 6.0 Dây điện Cadivi VCm-6(7×12/0.30)-450/750-(CTVN6610-3:2000) 100 mét giá 1,181,950 Dây điện Cadivi Vcmo-2×6-(2x7x12/0.30)-300/500V 100 mét giá 2,548,700 Dây điện Cadivi VCmt-2×6-(2×84/0.2)-300/500V 100 mét giá 2,718,100 Cáp điện...

Dây điện cadivi 4.0 giá bao nhiêu?

Bảng giá dây điện cadivi 4.0 Dây điện Cadivi VCm-4.0(1×56/0.30)-450/750-(CTVN6610-3:2000) 100 mét giá 781,550 Dây điện Cadivi Vcmo-2×4-(2×56/0.3)-300/500V 100 mét giá 1,701,700 Dây điện Cadivi VCmt-2×4-(2×56/0.3)-300/500V 100 mét giá 1,840,300 Cáp điện...

Dây điện Cadivi 2.5 giá bao nhiêu ?

Bảng giá Dây điện Cadivi 2.5: Dây điện Cadivi VCm-2.5(1×50/0.25)-450/750-(CTVN6610-3:2000) 100 mét giá 505,120 Dây điện Cadivi Vcmo-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V 100 mét giá 1,127,280 Dây điện Cadivi Vcmd-2×2.5-(2×50/0.25)-0.6/1kv 100 mét giá 993,300 ...

Dây điện cadivi 1.5 giá bao nhiêu?

Bảng giá dây điện cadivi 1.5 mới nhất 2018. Dây điện Cadivi VCm-1.5(1×30/0.25)-450/750-(CTVN6610-3:2000) 100 mét giá 315,700 Dây điện Cadivi Vcmo-2×1.5-(2×30/0.25)-300/500V 100 mét giá 699,930 Dây điện Cadivi Vcmd-2×1.5-(2×30/0.25)-0.6/1kv 100 mét giá...